1 October 2013: Tor Des Geants Part 1 - Courmayeur to Valgrisenche (48.6km)

1 October 2013: Tor Des Geants Part 1 - Courmayeur to Valgrisenche (48.6km)

By Jeri Chua

09 April 2015

14 October 2013: TDG part 2 - Valgrisenche to Cogne (53.53km)

14 October 2013: TDG part 2 - Valgrisenche to Cogne (53.53km)

By Jeri Chua

07 April 2015

16 October 2013: TDG Section 3 - Cogne to Donnas (46.6km)

16 October 2013: TDG Section 3 - Cogne to Donnas (46.6km)

By Jeri Chua

06 April 2015

19 October 2013: Tor Des Geants Section 4 - Donnas to Gressoney (51.6 km)

19 October 2013: Tor Des Geants Section 4 - Donnas to Gressoney (51.6 km)

By Jeri Chua

11 April 2015

21 October 2013: Squeeze me, please!

21 October 2013: Squeeze me, please!

By Jeri Chua

10 April 2015

1 November 2013: Tor Des Geants Section 5 - Gressoney to Valtournenche (36km)

1 November 2013: Tor Des Geants Section 5 - Gressoney to Valtournenche (36km)

By Jeri Chua

23 April 2015

24 November 2013 : TDG Tappa 6 - Valtournenche to Ollomont (47.2km)

24 November 2013 : TDG Tappa 6 - Valtournenche to Ollomont (47.2km)

By Jeri Chua

31 July 2015

23 December 2013 : Tor des Geants Section 7 - Ollomont to Courmayeur (49.08km)

23 December 2013 : Tor des Geants Section 7 - Ollomont to Courmayeur (49.08km)

By Jeri Chua

11 April 2015

8 December 2013

8 December 2013

By Jeri Chua

11 April 2015