Thailand

UA PARK RUN

124 registrations are available

 

 


 
 
วิ่งในสวน
“5K PARK RUN”
แต่สำหรับเราชาว UA การวิ่งไปเรื่อย ๆ ไม่ใช่เป้าหมาย เป้าหมายของเรามีเพียงหนึ่งเดียวคือ MAKES ALL ATHLETE BETTER ดังนั้น PARK RUN เราจะแตกต่างจากเดิม สำหรับ UA PARK RUN ในครั้งแรกนี้เราจะมุ่งเน้นการพัฒนาการวิ่ง 5KM ให้เร็วขึ้น ออกแบบโปรแกรมวิ่งโดย Simon Agoston ดีกรีนักวิ่งโอลิมปิก และดูแลการฝึกซ้อมโดย UA RUN CREW ELITE
ในแต่ละ Week ก็จะมีโปรแกรมที่แตกต่างออกไป แต่ระยะรวมในการวิ่งจะเท่ากับ 5KM
 
LOCTION:   อุทยานมกุฏรมยสราญ (นนทบุรี) รถไฟฟ้า mrt ศูนย์ราชการนนทบุรี)
ดูแผนที่ > https://goo.gl/maps/q1sYhePfHD7LQzpa7
TIME: 6.00 – 8.00
กติกาในการเข้าร่วม

  1. นักวิ่งต้องลงทะเบียนผ่าน www.tripleready.com เท่านั้น (สมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียน)
  2. นักวิ่งที่เข้าร่วมต้องฝึกซ้อมตามโปรแกรมอย่างเคร่งครัด
  3. ใช้ application MAPMYRUN ในการบันทึกระยะทางในการวิ่ง
  4. Post Instagram โดยใช้รูปจาก MAPMYRUN เท่านั้น (ร่วมลุ้นรางวัลพิเศษจาก UA เมื่อครบจำนวนครั้งที่กำหนด)
    1. Hastag #UARunCrewTH #UnderArmourTH #UAMAPMYRUN
  5. Attended ที่นักวิ่งลงทะเบียนและเข้าร่วมซ้อมสามารถนำไปนับรวมกับการซ้อมใน program อื่น ๆ ด้วย

หมายเหตุ
ขอแจ้งให้นักวิ่งทุกว่าในการมาซ้อมทุก ๆ ครั้ง ให้เตรียมน้ำดื่มหรืออุปกรณ์จำเป็นส่วนตัวมาด้วยทุกครั้ง
 

Related Events

back to top