UA RUNCREW

22 registrations are available

 

 

How to improve endurance performance 
 
  • components of peak performance 
  • physiology demands for endurance performance 
  • endurance training program

 

UA Run Crew 2020 เราจะเริ่มต้นด้วย Session พิเศษ
 
เพื่อให้นักวิ่งได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาการิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก
 
ทางเราจึงได้เรียนเชิญ อ.ดร.สุทธิกร อาภานุกูล อาจารย์ประจำแขนงเสริมสร้างสมรรถนะทางการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
และผู้ชำนาญการด้วยการเสริมสร้างความแข็งแรงด้านร่างกายให้นักกีฬาอาชีพ
 
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
 
                                   อ.ดร.สุทธิกร อาภานุกูล
 
การอบรมภาคทฤษฎี เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพด้านความทนทานในนักกีฬาวิ่ง
 
ในบทเรียนนี้เราจะได้เรียนรู้ หลัก ๆ แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง
 
  1. ส่วนประกอบของความสามารถสูงสุดของร่างกาย
  2. ความต้องการทางสรีระวิทยาของประสิทธิภาพด้านความทนทาน
  3. รูปแบบการฝึกเพื่อพัฒนาความทนทาน

 
ในการอบรมครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง (9.00 - 12.00) วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
สถานที่ :  อาคารจุฬาพัฒน์ 7 ห้อง1114
 
หมายเหตุ สงวนสิทธิ์เฉพาะนักวิ่งที่สวมเสื้อ UA Run Crew Thailand ในการเข้าอบรมเท่านั้น
(อย่าลืมใส่เสื้อ UA RunCrew มานะครับ)
 

Related Events

back to top