Polisi Privasi ini merangkumi semua halaman di laman web TripleReady.com, yang dicipta dan dimiliki oleh Triple Engage Pte. Ltd. (secara kolektif dikenali sebagai "Triple Engage", "kita" atau "kami").
Polisi Privasi ini mentadbir akses kepada dan penggunaan perkhidmatan, laman web, dan aplikasi yang ditawarkan oleh Triple Ready ( "Perkhidmatan"). Sila baca kenyataan ini dengan teliti sebelum mengakses Triple Ready. Dengan menggunakan Triple Ready, anda menunjukkan bahawa anda telah membaca dan memahami Polisi Privasi ini dan bersetuju untuk mematuhi Terma Penggunaan dan tertakluk kepada polisi ini.1. Data Peribadi

 

1. Data Peribadi

“Data Peribadi” bermakna segala informasi yang membolehkan seorang individu untuk dikenalpasti seperti nama dan emel seseorang.
 
Triple Engage menganggap informasi anda sebagai sebahagian penting dari hubungan kami dengan anda. Triple Engage akan mengongsi informasi termasuk Data Peribadi anda dengan anak-anak syarikat yang juga bersetuju untuk terikat dengan Polisi Privasi ini. Di samping itu, Triple Engage, seperti perniagaan-perniagaan lain, akan mengupah syarikat lain untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan perniagaan. Contoh termasuk maklumat mel yang dihantar melaui pos, penyelengaraan pangkalan data dan proses pembayaran. Apabila kita mengekalkan satu syarikat bukan bergabung untuk melaksanakan fungsi seperti ini, kami berusaha untuk memberikan mereka maklumat yang hanya mereka perlukan untuk melaksanakan tugas mereka, dan kita memerlukan mereka untuk melindungi Data Peribadi anda selaras dengan Polisi Privasi ini dan sekatan yang diletakkan oleh Triple Engage.
 
Di samping itu, jika anda memberikan Data peribadi di laman pendaftaran jenama bersama, sebagai contoh, untuk pertandingan yang ditaja bersama oleh Triple Engage dan syarikat rakan kongsi, maklumat itu akan dikongsi Triple Engage dan syarikat rakan kongsi. Walaupun Triple Engage hanya akan menggunakan Data Peribadi tersebut selaras dengan Pernyataan Privasi dan Keizinan, penggunaan Data Peribadi anda oleh syarikat rakan kongsi akan tertakluk kepada dasar privasi bagi syarikat itu dan Triple Engage tidak boleh bertanggungjawab keatas kegunaan maklumat anda. Kami menggalakkan anda untuk mengkaji semula dasar privasi syarikat rakan kongsi itu sebelum memberikan maklumat anda di mana-mana halaman atau promosi yang ditaja bersama.
 
Terdapat juga keadaan yang terhad di mana kita mungkin berkongsi Data Peribadi dan maklumat anda yang anda pada kami dengan pihak ketiga tambahan tanpa sebarang notis kepada anda, seperti yang dinyatakan di bawah -
 
Keperluan undang-undang:
Triple Engage mungkin mendedahkan Data Peribadi, Data Pengguna anda dan maklumat lain jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang, atau dengan niat yang baik bahawa tindakan itu adalah perlu untuk (a) mematuhi obligasi undang-undang, (b) melindungi dan membela hak atau harta Triple Engage atau gabungannya, (c) bertindak dengan keadaan mendesak untuk melindungi keselamatan peribadi pengguna laman web ini atau orang ramai, atau (d) melindungi liabiliti undang-undang.
 
Pemindahan Perniagaan, Penggabungan dan Aktiviti Berkaitan:
Sedang kami mengembangkan perniagaan, kami mungkin menjual, membeli, menyusun semula perniagaan atau aset. Sekiranya berlaku  jualan, penggabungan, penyusunan atau penstrukturan semula, pembubaran atau kejadian sama yang melibatkan perniagaan atau aset kami, Data Peribadi mungkin menjadi sebahagian daripada aset yang dipindahkan.
 
Triple Engage adalah sebahagian daripada kumpulan besar syarikat antarabangsa. Memandangkan hakikat ini, kami boleh, dari semasa ke semasa memindahkan Data Peribadi anda kepada salah satu laman web kami di negara lain yang dimiliki oleh anak syarikat yang lain atau affiliate.
 
 

2. Maklumat Pengenalan Peribadi

i. TripleReady.com mengenal pasti pengguna melalui alamat e-mel;
ii. Pengguna mesti mengemaskinikan alamat e-mel sebelum membuat sebarang penukaran;
iii. Jika terdapat permintaan untuk menukar kata laluan, Triple Engage akan bertindak balas dengan menghantar link ke alamat e-mel pada rekod sahaja.
 
 

3. Pegumpulan Maklumat

Triple Engage mungkin akan mengumpul maklumat dari pengguna kami di beberapa tempat yang berbeza di Triple Ready.
 
i. Senarai Mel & Servis E-mel - Triple Ready boleh melancarkan senarai mel, untuk menyediakan pelanggan dengan maklumat yang berkaitan seperti berita dan ringkasan harian atau mingguan. Untuk menerima senarai mel secara tetap, pengguna perlu mendaftar dengan maklumat seperti alamat emel yang sah dan maklumat demografi seperti lokasi dan perkara yang diminati. Maklumat ini boleh digunakan dalam bentuk agregat untuk menilai minat pengguna umum dalam pelbagai produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak dalaman dan ketiga. Maklumat peribadi anda tidak akan diserahkan kepada organisasi lain. Pengguna yang memilih untuk mendaftar untuk senarai mel boleh menerima e-mel yang kerap dari laman web ini. Triple Ready boleh, dari semasa ke semasa, mengesan  penggunaan e-mel dalam usaha untuk meningkatkan perkhidmatan kami. Secara lazim, bahan komunikasi akan terdiri daripada kandungan daripada laman ini, tetapi kami juga boleh menghantar e-mel daripada penaja pihak ketiga. Oleh kerana kebebesan editorial adalah penting buat kami, kami akan sentiasa menandakan kandungan yang ditaja, termasuk dalam e-mel. Jika anda tidak mahu menerima e-mel dari pengiklan pihak ketiga, sila jangan mendaftar untuk senarai mel.
 
ii. Komen Perkhidmatan dan Maklumat Akaun - Dalam usaha untuk meningkatkan lagi pengalaman pengguna, Triple Ready membolehkan pengguna untuk mengulas mengenai laman Triple Ready, yang membolehkan pengguna untuk berbincang dan menyumbang kepada topik dihantar ke laman tersebut. Pengguna mempunyai pilihan untuk mendaftar untuk perkhidmatan ini, dan untuk berbuat demikian pengguna perlu mengemukakan beberapa maklumat sah atau menyediakan akaun tanpa nama. Triple Ready menggunakan maklumat ini untuk menapis pengguna-pengguna yang meninggalkan komen yang dilarang oleh Terma Penggunaan kami, untuk membuat pengumuman kepada pengguna apabila perlu, untuk memilih topik yang menarik untuk para pembaca, dan mewujudkan halaman peribadi pengguna Triple Ready di mana sumbangan mereka  dikumpulkan. Anda boleh menghubungkan akaun anda kepada Perkhidmatan Pihak Ketiga tertentu dan untuk berbuat demikian, anda diperlukan untuk memberi maklumat login anda untuk perkhidmatan tersebut. Jika anda login melalui Perkhidmatan Pihak Ketiga, kami akan menerima token mengenal pasti daripada perkhidmatan itu, yang akan membolehkan kita untuk mengakses beberapa maklumat akaun anda dari perkhidmatan itu, supaya kita boleh, sebagai contoh, menghantar mesej kepada anda melalui perkhidmatan tersebut. Triple Ready tidak menerima atau menyimpan kata laluan dari Perkhidmatan Pihak Ketiga anda dan tidak akan memberikan maklumat yang diberikan semasa anda mendaftar melalui Perkhidmatan Pihak Ketiga kepada mana-mana organisasi lain kecuali dalam bentuk agregat. Dengan mendaftar untuk akaun, alamat emel anda akan dikemukan kepada kami. Anda perlu mengemaskinikan alamat e-mel anda sebelum membuat sebarang perubahan. Jika terdapat permintaan untuk menukar kata laluan akaun anda, Triple Engage akan bertindak balas dengan menghantar link untuk kata laluan baru ke alamat e-mel yang ada pada rekod kami sahaja.
 
iii. Cookies - Triple Ready atau pihak ketiga boleh menggunakan cookies, web beacon, HTML5 simpanan tempatan, skrip java, dan teknologi serupa yang lain untuk membantu kita memahami bagaimana anda menggunakan Perkhidmatan dan membantu kami menyediakan Perkhidmatan dan pengiklanan kepada anda. Cookies adalah data yang disimpan pada komputer pengguna yang mengandungi maklumat tentang pengguna. Kita boleh menggunakan kedua-dua Session ID cookies ID dan cookies berterusan. Bagi Session ID cookies, cookies akan berhenti apabila pengguna menutup browser. Cookie berterusan adalah fail teks kecil yang disimpan pada harddrive pengguna untuk tempoh masa yang panjang. Cookie berterusan boleh dikeluarkan dengan mengikuti arahan fail bantuan browser pengguna. Kami menyimpan cookie pada mesin setiap pengguna yang mengandungi maklumat yang tertentu tentang. Anda boleh mengkonfigurasi browser anda untuk menerima cookies, menolak cookies, atau memberitahu anda apabila cookies ditetapkan. Jika anda menolak semua cookies, anda tidak akan dapat menggunakan Perkhidmatan yang memerlukan anda untuk "login", dan anda mungkin tidak dapat mengambil kesempatan penuh menggunakan perkidmatan yang disediakan. Walau bagaimanapun, tidak semua Perkhidmatan memerlukan anda menerima cookies.
 
iv. Links - Triple Ready mempunyai links ke laman web lain. Sebahagian daripada links ini mungkin links pemasaran yang dikodkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga tidak dapat memperoleh maklumat peribadi anda kecuali anda melawat laman web yang dirujuk. Sila ambil perhatian bahawa Triple Ready tidak bertanggungjawab terhadap amalan privasi laman web lain. Kami menggalakkan pengguna kami untuk menyedari apabila mereka meninggalkan laman web kami dan membaca dasar privasi bagi setiap laman web yang mengumpul maklumat peribadi. Polisi Privasi ini digunakan semata-mata untuk maklumat yang dikumpul oleh Triple Ready.
 
v Kandungan Terbenam -. Anda juga perlu tahu bahawa beberapa kandungan yang disampaikan melalui Triple Ready berasal dengan pembekal kandungan lain. Pembekal kandungan lain boleh meletakkan cookies pada komputer anda, atau jika tidak, mengumpul maklumat mengenai anda, termasuk meminta anda untuk memberikan maklumat melalui alat pemain kandungan itu sendiri. Sekali lagi, ia terpulang kepada anda untuk mengkaji semula syarat-syarat penggunaan dan dasar privasi kandungan tersebut.
 
vi. Log Files - Seperti kebanyakan browser laman web yang lain, kami menggunakan fail log untuk mencatatkan maklumat tertentu tentang cara anda menggunakan Triple Ready. Kami tidak, bagaimanapun, mengumpul alamat IP atau mencatatkan maklumat alamat IP.
 
vii. Dalam setiap kes, kami akan mengumpul dan merekodkan maklumat yang telah anda berikan. Selain daripada nama-nama dan alamat e-mel yang diberikan, kita biasanya tidak mengumpul maklumat peribadi mengenai pengguna kami (seperti nombor keselamatan sosial, nombor telefon, alamat rumah, nombor lesen memandu, dan lain-lain). Walau bagaimanapun, kita boleh menawarkan anda peluang untuk mengemukakan maklumat lain mengenai diri anda (seperti jantina, umur, pekerjaan, hobi, minat, poskod, dan lain-lain), yang akan juga dilindungi oleh Polisi Privasi ini.
 
 

4. Iklan

i. Ad Serving - Iklan yang terdapat di laman web ini disampaikan kepada anda oleh vendor pengiklanan web kami Google DoubleClick dan / atau sofwe pengiklanan hak milik Triple Ready. Dalam usaha untuk menyediakan iklan kepada anda, kami mungkin menggunakan maklumat yang dikumpul semasa carian anda atau pengunaan laman web kami dan maklumat yang kami memperoleh khusus daripada pihak ketiga kami. Data yang kami kumpulkan mungkin akan dikongsi dengan beberapa pihak ketiga yang lain dan hanya digunakan untuk penghantaran proprietari iklan, laporan iklan dan pengiklanan kontekstual. Pihak ketiga ini tidak mempunyai hak untuk menggunakan maklumat yang di luar skop yang perlu untuk menyokong pengiklanan dan biasanya terikat dengan syarat kerahsiaan kecuali apabila didedahkan kepada anda.
 
ii. Pengiklanan dan Cookies - Beberapa rakan kongsi pengiklanan pihak ketiga kami boleh mengedarkan cookies kepada pengguna menerusi iklan yang diberikan kepada kami. Triple Ready tidak mempunyai akses atau kawalan ke atas cookie ini sebaik sahaja kami menerima iklan.
 
iii. Affiliate Advertising - Kami mengambil bahagian dalam pemasaran affiliate dan membenarkan link affiliate untuk dikodkan di beberapa halaman kami. Ini bermakna bahawa kita boleh mendapat komisen apabila anda klik atau membuat pembelian melalui link affiliate dan rakan-rakan affiliate boleh menggunakan cookies untuk memahami penggunaan Perkhidmatan.
 
iv. Triple Ready tidak memberikan apa-apa maklumat peribadi kepada syarikat-syarikat pengiklanan pihak ketiga. Bagaimanapun, jika pengiklan meminta Triple Ready untuk menunjukkan iklan kepada pengguna dengan ciri-ciri tertentu (contohnya, wanita umur 18-24) atau segmen kumpulan itu (sebagai contoh, ibu umur 18-24 yang telah ke beberapa kategori kandungan) dan anda bertindak balas kepada iklan itu, syarikat pengiklanan pihak ketiga boleh membuat kesimpulan bahawa anda mempunyai ciri-ciri pengguna yang ingin mereka berhubung.
 
V. Memilih keluar - Sebagai sebahagian daripada komitmen kami kepada ketelusan dan privasi anda, kami menyediakan link berikut untuk memilih keluar daripada cookies yang disediakan oleh kedua-dua pelayan iklan kami dan rakan-rakan kongsi pengiklanan pihak ketiga yang mungkin terlibat dalam pengiklanan tingkah laku dalam talian : 
 
• Pihak Pertama Opt keluar - Sila layari link ini untuk memilih keluar daripada cookies daripada iklan yang disediakan vendor pertama kami, Google: http://www.google.com/privacy/ads/ 
 
• Email kami di customercare@triple-retail.com menyatakan e-mel anda, nama dan dengan tajuk OPT OUT.
 
 

5. Pertandingan, Pemenang, dan Promosi

Dari masa ke semasa anda mungkin boleh mengambil bahagian dalam pertandingan, hadiah, cabutan bertuah atau promosi lain yang ditaja oleh kami atau oleh pihak ketiga. Penyertaan anda memerlukan anda untuk berkongsi maklumat peribadi anda dengan kami atau pihak ketiga yang menaja peraduan, pemberian percuma, cabutan bertuah atau promosi, dan anda perlu menyemak cara-cara untuk menentukan bagaimana maklumat anda akan digunakan dan dikongsi dengan orang lain. Triple Ready dibolehkan mengumumkan peraturan tertentu yang berkaitan dengan apa-apa peluang itu, tetapi tidak kira sama ada peraturan tertentu diumumkan, semua peluang itu akan dikawal oleh “Dasar Peraduan”” Triple Ready yang telah dinyatakan di Garis Panduan Peraduan. Segala kaedah yang telah diumumkan pada masa pertandingan akan menjadi tambahan kepada Dasar Peraduan. Di samping itu, sebagai syarat untuk menerima hadiah, anda mungkin dikehendaki untuk memberikan maklumat tambahan, untuk menandatangani pelepasan, atau untuk membenarkan penggunaan maklumat tertentu tentang anda dalam bahan-bahan pemasaran. Jika pihak ketiga mentadbir pertandingan ini, penyertaan anda mungkin tertakluk kepada terma dan syarat tambahan dan dasar privasi yang telah ditetapkan oleh mereka lantas kami tidak bertanggungjawab. Anda perlu berhati-hati mengkaji Dasar Peraduan dan syarat-syarat dari pihak ketiga sebelum membuat keputusan sama ada untuk mengambil bahagian dalam pertandingan yang telah dipromosi melalui Perkhidmatan kami.
 
 

6. Keselamatan Maklumat

Triple Ready mempunyai perlindungan teknikal, pentadbiran dan fizikal untuk membantu melindungi daripada akses yang tidak dibenarkan kepada penggunaan atau pendedahan maklumat pengguna yang kami mengekalkan. Di bawah amalan dan dasar keselamatan kami, akses kepada maklumat peribadi yang diberi kuasa hanya untuk mereka yang mempunyai keperluan perniagaan untuk akses sedemikian, dan rekod sensitif perlu disimpan hanya selama yang perlu untuk perniagaan atau keperluan undang-undang dan dimusnahkan sebelum dibuang. Walaupun kita berusaha untuk melindungi maklumat peribadi yang kami kumpulkan, tiada program adalah seratus peratus selamat dan kami tidak dapat menjamin bahawa perlindungan kami akan menghalang setiap percubaan yang tidak dibenarkan untuk mengakses, menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi anda.
 
Jika anda mengalami isu keselamatan, sila e-mel kami di legal [at] Gawker [dot] com. Kami akan bekerjasama dengan anda untuk menangani apa-apa masalah.
 
 

7. Pemberitahuan Perubahan

Setiap kali Triple Ready membuat perubahan ke Polisi Privasi, kami akan mewawarkan perubahan itu ke halaman Polisi Privasi ini dan tempat-tempat lain yang kami anggap sesuai supaya pengguna kami sentiasa diberitahu akan maklumat yang kami kumpulkan, bagaimana kami menggunakannya, dan dalam keadaan tertentu, jika ada. Anda bertanggungjawab untuk menyemak perubahan kepada perjanjian ini.
 
 

8. Maklumat Perhubungan

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau cadangan mengenai Polisi Privasi kami, sila hubungi Triple Engage Pte. Ltd. di 10 Eunos Road 8, # 11-03, Singapore Post Centre, Singapore 408.600
 
Kemaskini terakhir
Polisi Privasi ini baru dikemaskini pada 14 Februari 2017.

 

back to top